Mandatory Prenuptial Medical Examinations – a Starting Point for the Discussion

Magdalena Rzewuska

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Law and Forensic Science, Volume 17 (2019/1).

Submitted: November 12,2018

Abstract: The elaboration deals with the issue of mandatory prenuptial examinations. The historical outline and the functions of this type of examinations were presented in the introduction, and further the analysis of the various concepts of regulating the mandatory prenuptial examinations, recommended by the doctrine representatives, was made. A brief legal and comparative outline aims to indicate how extremely important function such examinations play in practice.

Keywords: mandatory prenuptial medical examinations, marriage, eugenics, the best interest of a child

References

Bosek L. (2011). W sprawie zgodności z Konstytucją RP przeszkody małżeńskiej określonej w art. 12 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zeszyty Prawnicze No. 3.

Gajda J. i Smyczyński T. (2014). In T. Smyczyński(ed.), Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego. Volume 11. edition 2. Warszawa.

Galton F. (1869). Hereditary genius. London: Macmillan 1869.

Hesketh T. (2003). Getting married in China: pass the medical first. BMJ Feb. 1. 326 (7383). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1125129.

Krajewski R. (2009). Prawa i obowiązki seksualne małżonków: Studium prawne nad normą i patologią zachowań. Warszawa.

Piasecki K. (2011).  Prawo małżeńskie. Warszawa.

Popowicz K. Krótka historia eugeniki we Francji. http://www.teologiapolityczna.pl/kamil-popowicz-krotka-historia-eugeniki-we-francji-tpct-24- [access: 02.01.2018].

Radwański Z. (1990). AIDS a prawo rodzinnein: A. Szwarc (ed.), Prawne problemy AIDS. Warszawa.

Rzepa T. i Żaba R. (2013). Leon Wernic jako zwolennik i propagator eugeniki. Postępy i Psychiatrii i Neurologii 22(1).

Safjan M. (1974). W sprawie lekarskich badań przedślubnych. PiP  No. 11.

Saidon R., Kamaruddin Z., Arifin M., Ibrahim N. i Sahari N.H. (2015). Examining the Policy of Mandatory Premarital HIV Screening Programme for Muslims in Malaysia. Social Sciences & Humanities Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 23.

Sokołowski T. (2003). Zawarcie małżeństwa przez chorego na ciężką chorobę zakaźną. Gdańskie Studia Prawnicze. T. X.

Stojanowska W. (2012). Prawne środki zapobiegania pochopnemu zawieraniu małżeństw w świetle badań socjologicznych. Zeszyty Prawnicze z. 3.

Stojanowska W. (2012). Przeszkoda małżeńska ze względu na wiek w prawie polskim. Prawo Kanoniczne 55 No. 3.

Winiarz J. (1985). in: J. St. Piątowski(editor), System Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego. Część 1. Wrocław.

Zaremba Bielawski M. (2011). Higieniści. Z dziejów eugeniki. Wołowiec: Czarne.

Zielonacki A. (1982). Zawarcie małżeństwa. Wrocław.