Recommendations of the Council of Europe regarding electronic voting

Marcin Rulka

SWPS University of Social Sciences and Humanities

Law and Forensic Science, Volume 17 (2019/1)

Submitted: March 3, 2019

Abstract: The aim of the study is to present the achievements of the Council of Europe in the field of electronic voting. The author presents the circumstances that led to the formulation of recommendations regarding e-voting within the Council of Europe. In the main part of the study, however, the author analyzes the part of the recommendations that relate to legal aspects, namely the rules of suffrage. In summary, he points to the growing role of the recommendations under study which are more and more often cited by various authorities.

Keywords: electoral law, e-voting, Council of Europe

References

Garlicki L. (2010). Prawo do wolnych wyborów. In: Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Volume 2. L. Garlicki (ed.), Warszawa: C.H. Beck, p. 566-589.

Jacobs B., & Pieters W.  (2009). Electronic Voting in the Netherlands: from early Adoption to early Abolishment. In: Foundations of Security Analysis and Design, “Lecture Notes in Computer Science”, Vol. 5705, p. 121-144.

Jones D. (2004). The European 2004 Draft E-Voting Standard: Some critical comments, http://homepage.cs.uiowa.edu/~jones/voting/coe2004.shtml

Kryszeń G. (2007). Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, Białystok: Temida 2.

Maurer A. Driza, &  Barrat J. (2015). E-Voting Case Law. A Comparative Analysis, Dorchester: Ashgate Publishing.

Maurer A. Driza (2014). Ten Years Council of Europe Rec(2004)11: Lessons learned and Outlook. In: R. Krimmer &  M. Volkamer, (ed.) Proceedings of Electronic Voting 2014 (EVOTE2014), Tallinn: TUT Press, p. 111-117.

Maurer A. Driza (2016). Update of the Council of Europe Recommendation on Legal, Operational and Technical Standards for E-Voting – a Legal Perspective, http://www.electoralpractice.ch/wp-content/uploads/2016/02/IRIS2016_DrizaMaurer.pdf.

McGaley M, & McCarthy J. (2004). Transparency and E-voting Democratic vs. Commercial Interests. In: Proceedings of the 1st International Workshop on Electronic Voting in Europe, A. Alkassar & M. Volkamer (ed.), e-book, Bonn: Gesellschaft für Informatik.

McGaley M., & J. Paul Gibson (2006). A Critical Analysis of the Council of Europe Recommendations on e-voting, https://www.usenix.org/legacy/event/evt06/tech/full_papers/mcgaley/mcgaley_html/

Meager S. (2007). When Personal Computers are Transformed into Ballot Boxes: How Internet Elections in Estonia Comply with the United Nations International Covenant on Civil and Political Rights. American University International Law Review, Vol. 23 (2), p. 349-286.

Rulka M. (2017). E-voting a zasady prawa wyborczego. Analiza prawnoporównawcza. Przegląd Sejmowy, no. 3.

Rulka M. (2015a). Indie: wyrok Sądu Najwyższego z 27 września 2013 r. w sprawie prawa do głosowania przeciwko wszystkim kandydatom, sygn. akt 161/2014. Przegląd Sejmowy, no. 2.

Rulka M. (2015b). Orzecznictwo dotyczące konstytucyjności regulacji umożliwiających głosowanie elektroniczne (Niemcy, Austria, Estonia, Indie). Przegląd Sejmowy, no 6.

Rymarz F. (2012). Konstytucjonalizacja zasady wolnych wyborów oraz instytucji Państwowej Komisji Wyborczej, http://niezniknelo.pl

Skotnicki K. (2000). Zasada powszechności w prawie wyborczym. Zagadnienia teorii i praktyki, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Szymanek J. (2013). E-voting w świetle przepisów Konstytucji RP, http://www.marketingpolityczny.org/

The Initiative & Referendum Institute Europe (2010).  Factsheet. Electronic voting – The first real practice. In: B. Kaufmann, R. Buchi, N. Braun, Guidebook to direct democracy. In Switzerland and beyond, Marburg: The Initiative & Referendum Institute Europe, p. 130-136.

Wenda G., & Krimmer R. (2016). Towards an Update: The Council of Europe’s Ad-hoc Committee of Experts on E-Voting (CAHVE) and its impact on International Organisations, http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_54349.pdf

Wiącek M. (2008).  Estonia: wyrok Sądu Najwyższego Republiki Estonii (Izba Kontroli Konstytucyjności) z dnia 1 września 2005 r. dotyczący problemów związanych z głosowaniem w wyborach za pośrednictwem Internetu (sygn. 3-4-1-13-05). Przegląd Sejmowy, no. 2.